Σύνολο νομισμάτων στο χέρι:   
Συνολική αξία χαρτοφυλακίου:       $  
ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ Κέρμα Κέρματα που αγοράστηκαν Τρέχουσες συμμετοχές ($) Τρέχουσα τιμή ($) 1 ώρα % 24 ώρες % Κεφάλαιο αγοράς Κυκλοφοριακή Προμήθεια